Realizujeme geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra).

Zpracujeme vám záborový elaborát, mapu závodu, areálu či tematické a technické mapy. Vytvoříme vám přehled vlastnictví a rovněž vám pomůžeme zorientovat se v daných katastrálních podkladech.

Činnost odpovědného geodeta investora

(úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

 • Vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
 • Vytyčení hranic pozemku investora
 • Kontrolní měření při realizaci staveb investora
 • Přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb

Majetkoprávní – záborové elaboráty

 • Vlastnické vztahy vč. omezení vlastnických práv k aktuálnímu stavu KN
 • Územní plány
 • Stavební uzávěry
 • Podzemní stavby
 • Podzemní inženýrské sítě
 • Ochranná pásma atd.
 • Pro každou větší stavbu je vždy nutné vyhotovit dokumentaci k územnímu rozhodnutí a následně dokumentaci ke stavebnímu povolení. Nedílnou součástí těchto dokumentací musí být záborový elaborát.

  Obstaráme soubor informací o zájmovém území, zapracujeme požadované informace do majetkoprávních elaborátů dle přání našich klientů.

Základní mapa závodu a areálu, požární plány

 • Bodové pole závodu – návrh, stabilizace, určení souřadnic a výšek bodového pole, místopisy bodů
 • Přesné zaměření celého závodu, včetně podzemních inženýrských sítí
 • Vyhotovení základní mapy závodu dle vlastního nebo dohodnutého datového modelu včetně zobrazení aktuální mapy katastru nemovitostí
 • Navázání databázových informací na grafické prvky
 • Pravidelná aktualizace mapy závodu
 • Možnost exportu do libovolných souborových či grafických formátů
 • Vytvoření profesionálních tisků (celé mapy nebo jen detaily v různých měřítkách)
 • Návrh řešení včetně dodávky požadovaného software i hardware pro provoz mapy závodu

Zpracování speciálních map

Vzhledem ke komplikovanosti katastrálního operátu v České republice vám nabízíme pomoc se zorientováním v rozličných katastrálních podkladech. V současné době platí katastrální mapa, ze které bohužel nelze vyčíst všechny vlastníky. Vlastnictví je nutno dohledávat v evidencích, které u nás platily v dřívějších dobách, ale dodnes jsou jedinou informací o vlastnictví. Většina map je převážně v měřítku 1: 2880, které vznikaly už před více než 150 lety.

Vytvoření přehledu vlastnictví

Vyhotovíme přehlednou mapu všech pozemků např. z listu vlastnictví (LV) s možností doplnit sousední parcely, vlastníky, příjezdové cesty a další dle přání objednatele. Taková mapa nabízí nenahraditelnou představu o lokalizaci pozemků.

Tematické mapy a technické mapy

Vyhotovíme technické mapy průmyslových areálů či tematické mapy jako podklad pro další různé projekty.

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz