Pro práci používáme moderní techniku, a proto jsme schopni čelit i těm nejnáročnějším požadavkům každého klienta. Dosavadní výsledky naší odborné práce jsou pro naše obchodní partnery zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací a následné kompatibility s GIS (Geodetický informační systém).

Geodetické práce při projektové přípravě staveb

 • Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, stav inženýrských sítí)
 • Mapové podklady pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí
 • Zaměření a tvorba stavebních výkresů budov (půdorysů, řezů a pohledů)
 • Pozemní fotogrammetrie objektů (dokumentace fasád)
 • Příprava digitální nebo digitalizované mapy
 • Vytvoření vlastnické mapy a seznamu dotčených vlastníků
 • Vytyčování hranic pozemků včetně stabilizace mezníky
 • Vyhledání inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření
 • Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy
 • Zaměřování kolejišť a dopravních staveb
 • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací
 • Zaměření a vyhotovení tematické mapy (pro správní účely, mapy měst a obcí, průmyslových areálů)
 • Vyhotovení geometrických plánů pro oddělování pozemků dle potřeb projektu
 • Záborové elaboráty

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz