Za více než 20 let našeho působení v oblasti geodézie jsme si vytvořili bohatou databázi spokojených zákazníků, kteří se k nám stále vracejí.

Mezi naše největší zákazníky patří

ČEZ, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Pražská energetika, a. s.

PREdistribuce, a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Hlavní město Praha a její městské části

Naši další spokojení zákazníci

UPC Česká republika, s.r.o.

STE, a.s. (Středočeská energetická)

RWE Česká republika a.s.

EKOSPOL a.s.

Pražská plynárenská, a.s.

Skanska a.s.

SUDOP PRAHA a.s.

SITEL, spol. s r.o.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)

Projekční ateliéry Architektonická kancelář

CENTRAL GROUP a.s.

FINEP CZ a.s.

Metrostav a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

ELTODO-CITELUM, s.r.o. – Správa veřejného osvětlení

HOCHTIEF CZ a.s.

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Institut městské informatiky hlavního města Prahy (IMIP)

Ostatní obce a města v ČR