Nabízíme vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů a geometrických plánů. Provedeme potřebné zaměření v terénu včetně následné analýzy dat. Bez správných dat váš GIS nebude úplný.

Zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů

Máte data v různých formátech nebo dokonce v papírové podobě? Vaše data vám komplexně zpracujeme do digitální podoby. Chybí vám nějaká data? Provedeme potřebné zaměření v terénu.

 • Skenování a vektorizace mapových podkladů
 • Zaměřování inženýrských sítí a jejich zapracování do informačního systému
 • Propojení souboru popisných informací katastru nemovitostí s katastrálními mapami
 • Zpracování studie a následujícího projektu pro zavedení geografického informačního systému

Vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby (DDSPS)

Pokud vám chybí data ve vašem GIS, zpracujeme je dle příslušných směrnic.

Vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků

 • Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení stavby
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku
 • Soutisk aktuální katastrální mapy s inženýrskou sítí, čí jiným podkladem
 • Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů
 • Zajišťujeme vypracování znaleckých posudků.

Analýza dat

Provést analýzu dat je potřebné v každém informačním projektu. Pro vaši profesionální práci potřebujete vědět, zdali pracujete s dostatečně kvalitními daty.

Co všechno zahrnuje analýza dat?

 • Zjistíme, jakou mají vaše data přesnost a kvalitu
 • Poradíme vám, jaká data budete potřebovat a která by se mohla v informačním systému ještě využít
 • Navrhneme další postup práce s daty
 • Doplníme vaše datové sady (pokud to bude potřebné)
 • Poradíme, jak data vyhodnocovat a vizualizovat
 • Poradíme vám také, jaké programy byste mohli využívat a jak s jejich pomocí můžete efektivně řešit své úlohy. Pomůžeme vám při práci s programy i aplikacemi.

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz