Pro práci používáme moderní techniku, a proto jsme schopni čelit i těm nejnáročnějším požadavkům každého klienta. Dosavadní výsledky naší odborné práce jsou pro naše obchodní partnery zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací a následné kompatibility s GIS (Geodetický informační systém).

Činnost odpovědného geodeta dodavatele

(úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

 • Vytyčení obvodu staveniště
 • Vybudování a výpočet podrobné vytyčovací sítě staveb
 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb, vytyčení terénních úprav
 • Sledování vodorovných a svislých posunů (měření deformací)
 • Zaměření a výpočet kubatur
 • Vytyčení inženýrských sítí
 • Zaměření skutečného stavu staveb
 • Porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací, vyhodnocení odchylek
 • Zaměření a vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí
 • Zpracování digitální dokumentace skutečného provedení (DDSPS) pro správce inženýrských sítí
 • Zpracování pasportů stávajících inženýrských sítí
 • Vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí
 • Vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz