Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs1/gsprahacz/home/www/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/slider.php on line 171

Nabízíme služby pro

 

STAVEBNÍ FIRMA

Zajišťujeme odbornou a profesionální činnost odpovědného geodeta dodavatele (úředně oprávněného zeměměřického inženýra), vytyčení obvodu staveniště, zaměření a výpočet kubatur, vytyčení inženýrských sítí.

Více

 

PROJEKTANT, ARCHITEKT

Provádíme geodetické práce při projektové přípravě staveb, mapové podklady pro projekty stavebních objektů a inženýrských sítí. Zabýváme se tvorbou vlastnických map a vyhledáním inženýrských sítí.

Více

 

SOUKROMÁ OSOBA

Poskytujeme komplexní geodetické práce při výstavbě (projektová příprava stavby, práce v průběhu stavby i po jejím dokončení), služby spojené s katastrem nemovitostí, znalecké posudky a odhady nemovitostí.

Více

 

SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Nabízíme vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování dat do digitální podoby, vyhotovení mapových podkladů a geometrických plánů. Provedeme potřebné zaměření v terénu.

Více

 

STÁTNÍ SPRÁVA

Vyhotovujeme geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků, zajišťujeme znalecké posudky, poskytujeme činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Nabízíme geodetické práce na stavbách.

Více

 

INVESTOR

Realizujeme geodetické práce na stavbách spojené s výkonem funkce odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra). Zpracujeme vám územní plány, tematické a technické mapy či přehled vlastnictví.

Více