Geodetický servis Praha s.r.o.

Jsme ryze česká společnost, která byla 28. března 2001 zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82469. Před tímto datem působila společnost od roku 1992 jako fyzická osoba.

V oblasti geodézie se pohybujeme již více než 22 let. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout své dlouholeté zkušenosti a zaručit odborné a profesionální služby.

Od počátku své existence si klademe za cíl vysokou odbornou připravenost. Naší hlavní strategií je poskytování široké platformy služeb, maximální spokojenost na straně klienta a naše vzájemná dlouhodobá spolupráce.

Máme zavedený systém řízení jakosti vyhovující normě ISO 9001 a ISO 14001.

Náš tým

Jako společnost si ceníme všech zaměstnanců, podporujeme jejich neustálý rozvoj a umožňujeme jim podílet se na tvorbě a realizaci podnikové strategie.

Všichni pracovníci mají odborné středoškolské vzdělání, někteří vlastní diplom z ČVUT – obor geodézie a kartografie a mohou ověřovat výsledky zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst. 1 písm. a), b), c), a d).

OSVĚDČENÍ

Několik našich zaměstnanců je prověřeno od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) – prověrka stupně Důvěrné.

Spolupráce

 • Katastrální úřady

  Podílíme se na různých projektech katastrálních úřadů po celé České republice.

 • DVW

  DVW je německá asociace pro zeměměřictví zabývající se zejména geodézií, geoinformatikou a pozemkovými úpravami. Na základě naší vzájemné spolupráce se v minulosti uskutečnilo několik projektů, které se poté objevily ve formě odborného článku v DVW – nachrichten.

 • Vzdělávací instituce

  Spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) v Praze a Střední průmyslovou školou zeměměřickou v Praze 9. Podporujeme a sponzorujeme studenty obou uvedených škol – věnujeme sponzorské dary na maturitní plesy, nabízíme možnosti krátkodobé spolupráce v podobě brigád apod.

Členství

 • Český svaz vědeckotechnických společností

  V současné době je Svaz dobrovolným sdružením 67 nezávislých vědeckotechnických společností, které splňují etický kodex a dodržují stanovy ČSVTS.

  http://www.csvts.cz/

 • Komora geodetů a kartografů Zeměměřická komora

  Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) je pro klientelu svých členů zárukou odborné zdatnosti, serióznosti v obchodních vztazích a etického jednání v celém procesu plnění zakázky.

  http://www.kgk.cz/

 • Český svaz geodetů a kartografů

  ČSGK je nezávislé a dobrovolné sdružení inženýrů a techniků z vědních a technických oblastí geodézie fotogrammetrie, s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Jedním z hlavních cílů svazu je systematické zvyšování kvalifikační úrovně jednotlivých pracovníků oboru geodézie a kartografie účinnými formami.

  http://csgk.fce.vutbr.cz/

 • Výsledky naší práce jsou zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací.

  Za dobu našeho působení jsme si vybudovali širokou síť spokojených klientů, kteří se k nám stále vracejí.