Zabýváme se

Tvorbou geometrických plánů, vytyčováním hranic pozemků a geodetickou dokumentací skutečného provedení staveb inženýrských sítí (v digitální nebo elektronické podobě) pro řadu správců inženýrských sítí v Praze a Středočeském kraji.

Nabízíme rychlé vyřízení veškerých požadavků zákazníka, krátké dodací termíny a archivaci vašich zakázek. Výsledky naší práce jsou zárukou bezkonfliktních přejímek stavebních prací.

Využijte našich služeb a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali opravdu dobře.

 • Rádi vám zpracujeme cenovou kalkulaci podle individuálních požadavků.

  Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb, nenašli jste, co jste hledali nebo byste jen potřebovali odbornou radu?

  Využijte náš poptávkový formulář a my vám odpovíme přímo na váš e-mail či uvedené telefonní číslo.

Proč si vybrat naši společnost

Nejčastěji prováděné zeměměřické činnosti

Inženýrská geodézie

 • Vytyčovací výkresy
 • Koordinační výkresy
 • Základní vytyčení objektů
 • Smlouvy při převodech vlastnických nebo nájemních práv k nemovitostem
 • Kontrolní měření stavebních objektů

Mapování

 • Zaměření a zhotovení tématické mapy velkého měřítka
 • Účelové mapy pro projekční činnost
 • Zaměření a zhotovení podélného a příčného profilu
 • Zaměření jednotlivých prvků polohopisu
 • Základní mapy závodů a sídlišť
 • Návrh řešení včetně dodávky požadovaného software i hardware pro provoz mapy závodu
 • Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty

Zaměření stavebních objektů

 • Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy
 • Stavební plány budov pro rekonstrukci, zelenou úsporu apod.
 • Zaměření prvků dle přání projektanta (např. okolní výšky budov, stromů atd.)
 • Řezy stavebními objekty
 • Digitální zpracování dokumentace skutečného provedení stavebních objektů

Práce v katastru nemovitostí

 • Zaměřování novostaveb, oddělování parcel
 • Geometrické plány, věcná břemena
 • Vytyčování parcel, došetření vlastnických vztahů, oprava v katastru nemovitostí
 • Identifikace parcel
 • Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, zakreslení stavu inženýrských sítí)
 • Práce na digitalizaci grafických map
 • Zaměřování bytových jednotek pro vklad do katastru nemovitostí

Ostatní služby

 • Vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
 • Kontrolní měření při realizaci staveb investora
 • Podzemní inženýrské sítě
 • Přesné zaměření celého závodu, včetně podzemních inženýrských sítí
 • Geometrický plán pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí potřebný pro získání hypotéky
 • Vytyčení hranic pozemků, včetně stabilizace mezníků
 • Zpracování digitální dokumentace skutečného provedení (DDSPS) pro správce inženýrských sítí
 • Sledování posunů a deformací stavebních objektů
 • Kontrolní měření stavebních objektů
 • Propojení souboru popisných informací katastru nemovitostí s katastrálními mapami
 • Soutisk aktuální katastrální mapy s inženýrskou sítí, čí jiným podkladem
 • Pozemní fotogrammetrie objektů (dokumentace fasád)
 • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • Zaměření a vyhotovení tématické mapy (pro správní účely, mapy měst a obcí, průmyslových areálů)