ISO 14001

Naše společnost vlastní certifikát deklarující dodržování systému řízení managementu životního prostředí podle normy ISO 14001.

ISO 9001

Naše společnost splňuje požadavky stanovené normou ISO 9001 pro certifikovaný systém řízení jakosti.

NBÚ

Na základě osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) jsme schopni zajistit geodetické zakázky v režimu utajení – prověrka stupeň DŮVĚRNÉ.

Úřední oprávnění

Máme oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst. 1 písm. a), b)c), i d).

Oceňování nemovitostí

Naši pracovníci absolvovali specializované kurzy v oboru Oceňování nemovitostí a jsou na základě certifikátu oprávněni tuto činnost provádět.

Obvodní báňský úřad

Zajišťujeme služby spojené s oprávněním k výkonu důlního měřiče, dle § 2 odst. 4 písm, vyhl. č. 158/197 Sb.

Pojištění Kooperativa

Pro případ vzniklé škody máme uzavřenou pojistnou smlouvu na profesní odpovědnost u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.